GISmonitor övervakningssystem för partiell urladdning

PD-övervakning av gasisolerade ställverk online
GISmonitor är ett helautomatiskt, kontinuerligt övervakningssystem online för partiell urladdning (PD) för gasisolerade ställverk (GIS)
Parallell UHF PD-mätning på alla kanaler
Kompatibel med alla UHF-sensorer för GIS-system
PD-insamling och -analys i realtid
Parallella avläsningar
Tekniker för automatisk brusavskiljning via intelligent programvaruanalys