ICMmonitor Portable bärbart övervakningssystem för partiell urladdning

Övervaka din tillgång under en önskad period utan att avbryta den dagliga verksamheten
En effektiv bärbar övervakningslösning för detektering av partiell urladdning (PD) i tillgångar med medelhög och hög spänning.
Övervakning av partiell urladdning på begäran
Tre enheter i ett instrument
Klarar även tuffa övervakningsförhållanden