GISmonitor Portable, bärbar monitor för partiell urladdning

Power Diagnostix GISmonitor Portable erbjuder parallella PD-mätningar i realtid på upp till 40 kanaler
GISmonitor Portable är ett bärbart instrument för tillfällig övervakning av partiella urladdningar på gasisolerade ställverk.
Övervakning av partiell urladdning på begäran
PD-insamling och -analys i realtid
Förebygger driftstopp och systemfel genom tidig identifiering av isoleringsdefekter
Finns med fyra höljesversioner