Om oss

   

Megger har en lång historia som sträcker sig 130 år tillbaka. Det är ett väletablerat företag som är välkänt inom eltestnings- och mätbranschen. Vårt engagemang för precision, tillförlitlighet och säkerhet har gett oss ett högt anseende och gör oss till en betrodd partner för företag och organisationer som behöver pålitliga elektriska tester och mätningar, bland annat övervakningslösningar.

Vi hjälper en stor mängd branscher som sträcker sig från anläggning, tillverkning, underhåll, förnybar energi, tung industri, transport och mycket mer. Meggers omfattande produkt- och serviceerbjudande inbegriper ett brett spektrum av tillämpningar och hanterar kritiska elektriska mätningar. Detta omfattar test av isoleringsmotstånd, jordmotståndstest, ett brett sortiment av dielektriska tester, avancerad transformatordiagnostik, analys av upplöst gas (DGA), partiell urladdningsanalys, sökning och diagnostik av kabelfel, test av smarta elnät och mycket mer.

 

Möt vår ledningsgrupp

Vår koncernledning följer företagets mål, strategi och resultatutveckling.

Ledningsgruppen är också ansvariga för att följa alla lagar och förordningar, hantera risker och finansiera alla aktiviteter runt om i världen.

Vid utförandet av sina uppgifter agerar ledningsgruppen i sin egen organisations och sina kunders och anställdas intresse.

Läs mer

Beprövad erfarenhet

   

I årtionden har vi varit ledande inom prediktiv testning för tidigast möjliga upptäckt av problem med tillgångsskick.     

Vi förstår att det är av yttersta vikt för våra kunder att säkerställa säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet i elektriska system och elektrisk infrastruktur. Vår expertis och våra skräddarsydda lösningar spelar en viktig roll när det gäller att förebygga elfel, förbättra energieffektivitet och säkerställa efterlevnad av branschstandarder.

Klarhet i det komplicerade

    

Med dagens ökade komplexitet i nätet strävar Megger efter att utrusta nätoperatörer med de verktyg och tjänster som behövs för att uppnå sina mål för prestanda och tillförlitlighet. Vi ger dig insikter om skicket på tillgångarna, vilket gör det enklare för dig att fatta beslut under hela livslängden för tillgångar, nätverk och elektrisk infrastruktur.

Karriär på Megger

 

Vår passion för teknik genomsyrar arbetsplatsen i Danderyd. Det som många tycker är extra roligt med att jobba här är att hela produktkedjan är samlad under ett och samma tak – från en idé på utvecklingsavdelningen till färdig produkt i vår produktion/tillverkningsenhet. 

Blogg

      

Allt du behöver veta om eltestning är samlat på en plats.  Kom tillbaka med jämna mellanrum för att läsa nya blogginlägg.

Electrical Tester

     

Vi har centraliserat hela arkivet för Electrical Tester-tidningen till vår internationella webbplats där du kan hitta huvudsidan för ET.

Men vi har behållit ett urval av specifika artiklar på denna sida på grund av deras popularitet.

       

     

Vår mångsidiga produktportfölj hjälper våra kunder att nå sina resultatmål inom följande centrala verksamhetsområden:      

Test och mätning:

Vi är världsledande när det gäller att utforma och tillhandahålla test- och diagnostikutrustning för elektriska nätverkstillgångar och den anslutna utrustningen. Våra lösningar är utformade för att säkerställa precision, noggrannhet och tillförlitliga resultat.

Onlineövervakning:

Megger erbjuder kontinuerliga och konsekventa övervakningslösningar för dina elektriska tillgångar och nätverk. Våra verktyg för onlineövervakning ger dig insikter om infrastrukturens skick, prestanda och förebyggande underhåll. På så sätt kan du proaktivt åtgärda potentiella problem.

Datainsamling, analys och diagnostik:

Vi förenklar insamling, sammanställning och insiktsfull analys av testresultat och datatrender. Med det här arbetssättet kan du fatta välgrundade och smarta beslut om tillgångshantering och på så sätt optimera din elektriska infrastruktur.