Chief Executive Officer a.i/Chief Financial Officer

Jeremy Simpson

Jeremy började på Megger i juni 2020 och ansvarar för alla finans- och IT-relaterade frågor, och ledde nyligen en refinansiering av koncernen på 230 miljoner euro.  Jeremy har jobbat som auktoriserad revisor i 25 år och har varit CFO för två börsnoterade företag, Carpetright plc och Sureserve Group plc, där han ledde börsnoteringen av det sistnämnda bolaget 2015.  Jeremy har tidigare haft ledande finansiella roller inom Shanks Group plc, Avery Dennison Inc. och Smiths Group plc. Under sin tid hos Shanks förvärvade han cirka 300 miljoner pund i långsiktig strukturerad finansiering.  Privat är Jeremy ordförande för välgörenhetsorganisationen för hälsa och välbefinnande, Jubilee Hall Trust, och har tävlat i triathlon för GB Age Group.

Tillsammans med Dr Andrew Dodds har Jeremy tillfälligt utsetts att leda Megger. De har ett gemensamt ansvar för koncernens strategiska utveckling, samtidigt som de löpande hanterar operativa och kommersiella frågor.

Chief Executive Officer a.i/Chief Strategy & Technology Officer

Dr Andrew Dodds

Andrew är en erfaren elektronikingenjör som började på Megger 2001 och ansvarar för strategi, teknik och utbudet på marknaden.  Andrew är erfaren inom industriell B2B-marknadsföring och förespråkar IMP-modellen. Han driver tillväxt både genom intern organisk utveckling och M&A-aktiviteter, utökar de tillgängliga marknadsområdena och säkerställer att Megger förblir relevant för elbranschens framtida behov. 


Tillsammans med Jeremy Simpson är Andrew tillförordnad CEO och ansvarar för Meggers ledarskap med syfte att se till att verksamheten navigerar den elektriska omställningen för att hjälpa kunder att uppnå en framtid med nollutsläpp av koldioxid. 

Chief Commercial Officer

Jürgen Göbelhaider

Jürgen började på Megger 2009 för att leda Meggers kommersiella expansionsstrategi, inledningsvis i EMEA-regionen och globalt sedan 2021. Under sin tid på Megger har han haft olika regionala och globala ledarroller och har bidragit till Meggers fyrdubbla tillväxt under det senaste decenniet. Han ledde även den initiala lägesanalysen som ligger till grund för Meggers förnyade strategi. Han ledde också den strategiska omställningen av Meggers sälj- och marknadsorganisation, som till exempel omfattade den regionala expansionen i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika samt ambitionen att vara ledande i branschen när det gäller kundfokus.

Jürgen har bott i fem länder och arbetat i mer än 25 år inom elkraftindustrin. Innan Jürgen började på Megger hade han olika ledarroller inom privata och börsnoterade företag, bland annat hos LEM och en avdelning på Danaher.  Jürgen har en kandidatexamen i elektroteknik, en masterexamen i företagsekonomi och är kvalificerad affärscoach.   
 

Chief Operating Officer

Piers Grumett

Piers började på Megger i januari 2019 och är vår interna expert på att öka värdet för våra kunder samt Meggers hållbarhetsarbete. Han är arkitekt och sponsor för Megger Excellence System som är utformat för att öka kundnöjdhet, förbättra arbetet för anställda och leverera affärsresultat. Det uppnås genom att utveckla våra medarbetare och sammanföra dem i högpresterande team.
 

Piers är auktoriserad ingenjör med 20 års erfarenhet av att leda verksamheter i Storbritannien, USA och Europa. Han har tidigare startat ett plaståtervinningsföretag och är en stark förespråkare för att minska den påverkan som människan har på planeten. Piers anser att förnybar produktion, förbättrad effektivitet och elektrifiering utgör de största möjligheterna att påskynda minskningen av koldioxidutsläppen till noll. Han stödjer också Prince's Trust som mentor för ungdomar.

 

Group Financial Controller och Group Company Secretary

Kerri Corriero

Kerri började på Megger i mars 2020 som Group Financial Controller och ansvarar för koncernens finansiella rapportering, planering och analyser.  Hon tillträdde rollen som Group Company Secretary i november 2021 med fokus på riskhantering och styrning.

Kerri är auktoriserad revisor med 15 års erfarenhet av högre finansroller inom både privatägda och börsnoterade företag, senast som Group FP&A Director för Sysco Corporation (International Operations).