Testning och övervakning av partiell urladdning

Identifiera och åtgärda utrustningsfel så snart som möjligt.

Partiella urladdningar är ett av de tidigaste tecknen på att det håller på att uppstå ett fel i elsystem. Genom att identifiera tecken på partiella urladdningar har du chans att åtgärda problemen innan de inträffar – och den bästa chansen för att göra det är med hjälp av avancerade lösningar för mätning och övervakning av partiella urladdningar.

 

Meggers portfölj innehåller verktyg för noggranna test av partiella urladdningar som du kan använda till att identifiera försämrad isolering och svaga punkter i roterande maskiner, transformatorer, kablar, ställverk och bussningar. Du kan använda våra avancerade lösningar för övervakning och mätning av partiella urladdningar till att implementera tillståndsbaserade underhållsstrategier på anläggningar och till att utföra omfattande kvalitetskontroller för att uppfylla krav i fabriks- och anläggningstest. 

Minimera stilleståndstiden och risken:

partiella urladdningar är ett av de mest effektiva sätten att upptäcka isoleringsförsämring så snart som möjligt. Meggers känsliga lösningar för övervakning av partiella urladdningar ger dig tillgång till alla verktyg du behöver för att upptäcka den typen av problem när de uppstår och använda tillståndsbaserat underhåll, vilket är nyckeln till att undvika störningar och driftstopp, minimera verksamhetsriskerna och använda dina resurser på ett så bra sätt som möjligt.

Expertsupport för dina behov:

det är inte bara våra lösningar för test av partiella urladdningar som är utformade för att vara intuitiva och av hög kvalitet, utan det är även vår support.  

 

Megger-koncernens förvärv av PDIX ger oss tillgång till den omfattande och beprövade kompetens inom test av partiella urladdningar som har gjort varumärket PDIX till en global ledare i över 30 år. Megger-teamet med experter står redo att dela med sig av sin expertis inom test av partiella urladdningar för att du ska få tillgång till så mycket information om partiella urladdningar som möjligt – oavsett hur komplicerat ditt användningsområde är. 

Kvalitet du kan lita på:

Meggers lösningar för kvalitetskontroll ser till att du kan lita på dina tillgångar. Oavsett om du utför test för fabriksgodkännande, anläggningsgodkännande, underhållstester eller utvärderar en tillgång efter reparation innebär våra högkvalitativa lösningar att du kan vara säker på att dina tillgångar är klara för användning.

 

Tillförlitlighet du kan lita på:

utrustning kan snabbt bli mindre tillförlitlig eftersom isolering åldras och partiella urladdningar blir allt vanligare, vilket i sin tur ökar försämringshastigheten. Genom att använda avancerad övervakning av partiella urladdningar får du information om när den typen av fel börjar inträffa så att du kan vidta åtgärder för att förbättra utrustningens tillförlitlighet så snart som möjligt, utan att riskera oplanerad stilleståndstid.

Ytterligare resurser

Gör en djupdykning i test av partiella urladdningar med våra artiklar och vår information.