ICMsystem mångsidigt mätsystem för partiell urladdning

ICMsystem erbjuder PD- och RIV-tester enligt internationella standarder
Power Diagnostix ICMsystem är ett modulärt testsystem för partiell urladdning (PD) för en mängd högspänningstillgångar med mångsidiga utrustningsalternativ
Högsta möjliga mångsidighet
Ett instrument för en mängd olika högspänningstillgångar
PD- och RIV-acceptanstester enligt internationella standarder
Parallell mätning och registrering av flera PD-källor