ICMmonitor onlinemonitor för partiell urladdning

ICMmonitor skyddar dina tillgångar med medelhög och hög spänning genom att övervaka partiella urladdningsaktiviteter i isoleringen
Power Diagnostix ICMmonitor är ett mätsystem för permanent onlineövervakning av partiell urladdning (PD) på tillgångar med medelhög och hög spänning
PD-övervakning enligt internationella standarder
Hjälper dig att fatta rätt beslut
Tillgänglig för inomhus- eller utomhusinstallationer
Hög modularitet