Prawdziwy trójfazowy tester współczynnika obrotów transformatora TTRU3

Tester TTRU3 firmy Megger gwarantuje dokładność współczynnika obrotów transformatora w zakresie ±0,05%.
Urządzenie TTRU3 zapewnia trójfazowe źródło testowe, które może wykonywać testy TTR ze wzbudzeniem uzwojenia górnego napięcia (preferowane) lub uzwojenia dolnego napięcia i stanie się nowym, szczytowym standardem pomiaru
Wykonuje trójfazowe testy ze wzbudzeniem uzwojenia górnego napięcia (zgłoszone do opatentowania)
Wykonuje testy trójfazowe w czasie krótszym niż 10 sekund
Najmniejszy i najlżejszy zestaw do testów trójfazowych dostępny na rynku
Napięcie testowe do 250 V
Automatyzuje sekwencję testu OLTC za pomocą jednego przycisku