Support landing

Wyszukiwanie materiałów pomocniczych

Poradniki techniczne, rozwiązywanie problemów i ogólne wsparcie dla produktu

Gdzie można znaleźć nazwę produktu

Wyślij urządzenie do kalibracji lub naprawy

Jeśli chcesz wysłać urządzenie do kalibracji lub naprawy do serwisu Megger, wypełnij i dołącz do urządzenia formularz zgłoszenia serwisowego (link poniżej). 

Sprzęt przesłany bez wypełnionego i podpisanego formularza serwisowego będzie obsługiwany w ostatniej kolejności.

Zapoznaj się z dokumentem Ogólne warunki sprzedaży oraz świadczenia usług serwisowych

W przypadku dalszych pytań dotyczących serwisu prosimy o kontakt:

Megger Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 42 A

05-500 Stara Iwiczna

T: +48 22 2 809 808

E: [email protected] 

Formularz zgłoszenia serwisowego

Zadzwoń do Działu Serwisu:
+48 22 2 809 808

Prośbę o pomoc techniczną