Usługi PD

Usługi PD

Firma Power Diagnostix oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie pomiarów izolacji wysokiego napięcia. Testujemy próbki z zastosowaniem różnych źródeł napięcia w naszym laboratorium wysokich napięć w Aachen lub w terenie u klienta. Na życzenie oferujemy także szkolenia z zakresu obsługi sprzętu pomiarowego i analizy wyników pomiarów. Dla większych grup organizujemy szkolenia w naszym centrum szkoleniowym w Aachen.

Porozmawiaj z ekspertem

Laboratorium pomiarowe

W naszym laboratorium wysokich napięć wykonujemy szereg pomiarów i testów dielektrycznych w celu przeprowadzenia analizy i wyznaczenia charakterystyki różnych obiektów – próbek układów izolacyjnych – poddanych działaniu wysokiego napięcia. Badania typu (służące do określenia właściwości produktu), których celem jest certyfikacja jakości produktów, a także pomiary rutynowe wykonywane są zgodnie z właściwymi normami technicznymi.

Pomiary w miejscu instalacji online i offline (w warunkach normalnej pracy urządzeń i po wyłączeniu z ruchu na czas pomiaru)

Inżynierowie specjaliści firmy Power Diagnostix  są dostępni w krótkich terminach do wykonania pomiarów dielektrycznych, takich jak pomiary i diagnostyka wnz, pomiary współczynnika strat dielektrycznych (tg δ) i inne. Pomiary w miejscu instalacji uwzględniają diagnostykę online i offline maszyn wirujących, w tym dużych silników elektrycznych, mapowanie aktywności wnz w liniach kablowych, pomiary przeglądowe (online) aparatury stacyjnej GIS w rozdzielniach i badania odbiorcze wnz (z uwzględnieniem lokalizacji aktywności wnz) dużych transformatorów przesyłowych.  Wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe są oczywiście zapewnione. Firma może również zapewnić pomiarowe źródła wysokiego napięcia, w tym urządzenia probiercze VLF. 

Instalacja i próby odbiorcze

Montaż sprzęgaczy, przetworników i przyrządów do pomiaru wyładowań niezupełnych wymaga określonych umiejętności i doświadczenia. Nasi inżynierowie i technicy potrafią samodzielnie wykonać te zadania, albo kierować pracami miejscowych zespołów. Oferujemy usługi instalacyjne i badań odbiorczych na całym świecie, w ścisłej współpracy z naszym podwykonawcą. Zapewniamy narzędzia instalacyjne, wyposażenie BHP i przyrządy pomiarowe do podstawowych badań, których zwieńczeniem jest protokół odbiorczy.  W razie niestandardowych wymagań prosimy o bezpośredni kontakt.

Działalność doradcza

Firma Power Diagnostix zapewnia wsparcie w zakresie analizy wykrytych defektów i przyczyn awarii, a także poprawy integralności i jakości układów izolacyjnych. Ponadto zapewniamy wsparcie w procesie wdrażania systemów monitoringu, a także integracji przetworników wyładowań niezupełnych  wbudowanych fabrycznie, na przykład w rozdzielnice GIS, osprzęt kablowy, czy transformatory. Dodatkowo firma Power Diagnostix oferuje usługi w zakresie interpretacji obrazów fazowo rozdzielczych (wzorców) wnz uzyskanych przez lokalne zespoły pomiarowe. Przyrządy wyposażone w modem lub moduł VPN pozwalają specjalistom Power Diagnostix zdalnie wykonać pomiary i diagnostykę. 

Usługi wzorcowania

Firma Power Diagnostix prowadzi własne laboratorium wzorcujące, które uzyskało akredytację niemieckiej jednostki akredytującej DAkkS. Lista akredytowanych parametrów prezentowana jest poniżej.