DigiPHONE+2

ODBIORNIK UDAROWY DO LOKALIZACJI DOKŁADNEJ USZKODZEŃ KABLI METODĄ SEJSMICZNĄ I ELEKTROMAGNETYCZNĄ