EZ-Thump 12 kV, model v3, system lokalizacji uszkodzeń przewodów

Przenośna lokalizacja uszkodzeń przewodów dla sieci średniego napięcia (MV)
EZ-Thump 12 kV umożliwia szybkie, łatwe i dokładne wykrywanie uszkodzeń podziemnych przewodów rozdzielczych MV
Niewielka masa i łatwe przenoszenie
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe/liniowe
Wstępna lokalizacja wysokiej i niskiej rezystancji
Precyzyjne wskazywanie uszkodzeń