TORKEL 900-seriens testsystem för batteriurladdning

Få en övergripande bild av batterikapaciteten med urladdningstestning
Instrumenten i TORKEL 900-serien utför urladdningstester för att fastställa batterisystemets faktiska kapacitet som en viktig del av batteriunderhållsprogram
Hög urladdningsförmåga
Ett komplett fristående urladdningstestsystem
Realtidsövervakning av testresultat på skärmen
Onlinetester
Säkerhet i varje detalj