TXL830, TXL850, TXL865, TXL870 och TXL890

EXTRALASTER FÖR KAPACITETSTEST FÖR TORKEL BATTERISYSTEM