Discontinued
BITE3-batteriimpedanstestare

Fastställer hälsotillståndet för blybattericeller genom att mäta viktiga batteriparametrar
BITE3 utför ett internt ohmtest, mäter cellimpedans, cellspänning, anslutningsmotstånd mellan celler och rippelström.
Onlinetestning som inte kräver något driftstopp
Intern analys
Lagrar mer än 1 miljon celler med data
Ingen programmeringskunskap krävs
Mäter laddarens flyt- och rippelström