Multifunktionellt TRAX-testsystem för transformatorer och transformatorstationer

Bärbart och kompakt system med funktioner som maximerar kunskapen om tillgångarnas skick
TRAX är ett välbalanserat multifunktionellt instrument som ger önskvärda utdata/källor, med låg vikt, enkel användning och stor mångsidighet.
Du behöver inte längre flera testsatser
Kraftfullt, bärbart och kompakt system
Minskad användarutbildning och testtid
Förläng krafttransformatorernas livslängd
Hantera och analysera testdata