DELTA4000-serien med 12 kV effektfaktor/Tan Delta-testare

DELTA4000-serien testar elektrisk isolering i elektrisk utrustning
DELTA4000-serien är en automatisk 12 kV effektfaktor-/Tan Delta-isoleringstestuppsättning för bedömning av tillståndet för en elektrisk isolering
Tillförlitlig AC-isolering med smalbands-DFR (1 till 500 Hz)
Konstruerad för alla miljöer
Exakta mätresultat under förhållanden med mycket störningar
Patenterad enskild temperaturkorrigering (ITC, Individual Temperature Correction)