IDAX-serien med analysatorer för isoleringsdiagnostik

DFR-mätningar (dielektrisk frekvensrespons) för isoleringsdiagnostik
Mät fukthalt, Tan Delta/effektfaktor och oljeledningsförmåga med DFR på fältet
Det snabbaste systemet på marknaden
Tillförlitliga mätningar i miljöer med hög störningsnivå
Automatiserad enskild temperaturkorrigering (ITC)
Särskilda testprocedurer