MRCT-testsats för reläer och strömtransformatorer

MRCT tar tekniken för test av reläer och mättransformatorer till nästa nivå.
MRCT är en lätt, robust enhet för test av strömtransformatorer (CT:er). MRCT kan även konfigureras för att testa mätspänningstransformatorer (VT:er) och enfasreläer.
Minska testtiden med 20 % på strömtransformatorer med flera lindningsuttag
Kompakt, bärbar och lätt
Automatiserat testläge med en knapp
Förbättrad förhållandenoggrannhet