FRAX-seriens analysatorer av svepfrekvensrespons

Detektera potentiella mekaniska och elektriska problem i krafttransformatorer
FRAX-serien erbjuder ett stort dynamiskt område med hög noggrannhet och uppfyller alla internationella standarder för SFRA-mätningar
Högt dynamiskt område och noggrannhet
Lättanvänd supportprogramvara med avancerade analysverktyg
Branschens minsta SFRA-instrument
Maskinvara som utformats för att säkerställa repeterbara anslutningar
Uppfyller internationella standarder för SFRA