Discontinued
Tester impedancji akumulatora BITE3

Określa stan ogniw akumulatora kwasowo-ołowiowego, mierząc ważne parametry akumulatora
Tester BITE3 wykonuje wewnętrzny test rezystancji, mierząc impedancję ogniwa, napięcie ogniwa, rezystancję połączenia pomiędzy ogniwami i prąd tętnienia.
Testowanie on-line bez przestojów
Analiza w przyrządzie
Przechowuje ponad milion komórek danych
Nie są wymagane żadne umiejętności programowania
Mierzy prąd upływu i tętnienia ładowarki