Detektor wyładowań niezupełnych (PD), lokalizator usterek powodujących wyładowania niezupełne oraz system pomiaru współczynnika strat ICMflex

ICMflex firmy Power Diagnostix dostarcza dokładnych informacji na temat stanu izolacji obiektu pomiaru HV
Dzięki unikalnej konstrukcji ICMflex umożliwia wykrywanie wyładowań PD, lokalizowanie usterek powodujących wyładowania PD na przewodach oraz pomiary tan delta przy użyciu jednego przyrządu
Upraszcza wykonywanie trudnych zadań pomiarowych
Trzy różne rodzaje pomiarów połączone w jednym przyrządzie
Minimalizuje czas testu i pracy