TTRU3-testare av trefastransformatorers omsättningsförhållande

Meggers TTRU3 garanterar en noggrannhet på ±0,05 % för transformatorns omsättningsförhållande.
TTRU3-instrumentet har en trefastestkälla som kan utföra stegvis ökade (föredragna) och minskade TTR-test som gör det till din nya toppstandard för mätning
Utför stegvis ökade förhållandetester för trefas (patentsökt)
Utför trefasmätningar på mindre än 10 sekunder
Marknadens minsta och lättaste testsats för trefas
Testspänning upp till 250 V
Automatiserar en OLTC-testsekvens med ett tryck