Systemet ICMflex med detektor för partiell urladdning, felsökare vid partiell urladdning och förlustfaktormätning

Power Diagnostix ICMflex ger en djup inblick i isoleringstillståndet hos din HV-tillgång
Tack vare den unika designen erbjuder ICMflex PD-detektering, PD-felsökning på kablar och tan delta-mätningar i ett instrument
Förenklar besvärliga mätuppgifter
Tre olika typer av mätningar kombinerade i ett instrument
Minimerar testning och drifttid