EGIL200-analysator för effektbrytare

Komplett verktygslåda för dagliga bedömningar av effektbrytare skick utan krångel
EGIL200 förenklar kretsbrytaranalys i ställverk med medelhög och hög spänning och i andra industriella tillämpningar
Intuitiv och användarvänlig drift
Rapportering med ett klick
Flerfunktionella styrkanaler
Patenterad teknik med aktiv störningsdämpning