TOS1

WZORZEC KALIBRACYJNY OMOMIERZY TRANSFORMATOROWYCH