System testu z wymuszaniem prądu po stronie pierwotnej ODEN AT

Testowanie przekaźników i wyłączników automatycznych z wymuszaniem prądu po stronie pierwotnej
Uprość wszystkie rodzaje testów wykonywanych na potrzeby przekazania do eksploatacji rozdzielnic i przekładników prądowych, sieci uziemienia/masy, wyłączników automatycznych i innych
Modułowa i konfigurowalna konstrukcja
Kompaktowe i przenośne urządzenie
Wyjątkowa funkcja I/30