System monitorowania wyładowań niezupełnych GISmonitor

Monitorowanie wyładowań PD on-line w rozdzielnicy z izolacją gazową
GISmonitor to w pełni zautomatyzowany system ciągłego monitorowania wyładowań niezupełnych (PD) w rozdzielnicy z izolacją gazową (GIS)
Równoległy pomiar wyładowań PD UHF we wszystkich kanałach
Zgodność ze wszystkimi czujnikami UHF do systemów GIS
Akwizycja i analiza wyładowań PD w czasie rzeczywistym
Odczyty równoległe
Automatyczne techniki separacji szumów z wykorzystaniem inteligentnej analizy programowej