MOM2

RĘCZNY, LEKKI MIKROOMOMIERZ, Z PĄDEM POMIARU AŻ DO 220 A