Oświadczenie dotyczące minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

Megger nie pozyskuje minerałów z regionów ogarniętych konfliktami (obejmujących w szczególności złoto, cynę, tantal i wolfram), tj. Demokratycznej Republiki Konga (DRK) czy któregokolwiek z krajów sprzymierzonych, gdzie dochód z wydobycia takich materiałów może bezpośrednio lub pośrednio finansować konflikty zbrojne i wojny domowe.

Megger wdrożył politykę weryfikacyjną łańcucha dostaw, która dotyczy w szczególności wykorzystania minerałów pochodzących ze stref konfliktowych i potwierdza, że żadne urządzenie wyprodukowane przez ośrodki produkcyjne Megger nie zawiera takich minerałów.

Dostawcy są zobowiązani  wdrożyć politykę weryfikacyjną, która umożliwi potwierdzenie, że minerały wykorzystywane w procesie produkcyjnym nie finansują w sposób bezpośredni ani pośredni terroryzmu, grup zbrojnych bądź prześladowców, którzy naruszają podstawowe prawa człowieka. Dostawcy są zobowiązani na żądanie do umożliwienia przeprowadzenia inspekcji i weryfikacji łańcucha dostaw minerałów.

Ciałem odpowiedzialnym za wydanie i implementację oświadczenia w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami jest Zarząd Grupy Megger. Odstępstwa od tej polityki bez pisemnej zgody Zarządu są niedopuszczalne.

 

Dr Andrew Dodds – Przewodniczący Grupy

(poznaj zespół kierowniczy)