Samochód pomiarowy firmy Megger podwoił wydajność firmy Instalbud

27 Marzec 2024

Spółka komandytowa Instalbud Żółkowscy z Targówka koło Mińska Mazowieckiego jest firmą z długoletnim doświadczeniem, prowadzącą działalność w obszarze budownictwa energetycznego oraz wykonawstwa, modernizacji i napraw instalacji i sieci elektrycznych. Będąc specjalistą w zakresie pomiarów elektrycznych i lokalizacji uszkodzeń kabli, firma jest odpowiedzialna między innymi za obsługę sieci kabli średniego napięcia eksploatowanych przez trzy farmy wiatrowe i liczne instalacje fotowoltaiczne w całej Polsce.

Do pomiarów linii kablowych i lokalizacji uszkodzeń zespół Instalbudu używa zestawu pomiarowo-diagnostycznego TDM45 firmy Megger, który służy do przeprowadzania prób napięciowych i diagnostyki kabli napięciem probierczym do 45 kV, z uwzględnieniem badania szczelności powłok. Ten uniwersalny zestaw pomiarowy sprawdził się jako urządzenie odpowiadające potrzebom firmy, poza jednym aspektem, mianowicie mobilnością.

 

 

Zestaw TDM45 w gruncie rzeczy jest jednostką mobilną, jako że wszystkie jego części składowe zamontowane są na wózku, co doskonale sprawdza się w przypadku obsługi instalacji skupionych na mniejszym obszarze. Jednak instalacje energii odnawialnej obsługiwane przez zespół pomiarowców Instalbudu są znacznych rozmiarów i są rozproszone na dużym obszarze, gdzie odległości między jednostkami wytwórczymi przekraczają nawet 20 kilometrów. Oznacza to, że po każdym zadaniu pomiarowym zestaw TDM45 trzeba było załadować na samochód i przetransportować do miejsca wykonania następnych pomiarów.

Co prawda nie jest to procedura trudna czy skomplikowana, ale w sposób nieunikniony wydłuża czas pomiarów a więc ogranicza liczbę kabli, które można przetestować w danym czasie. Z punktu widzenia firmy Instalbud jest to kwestia bardzo istotna, jak że w sieciach obsługiwanych przez firmę zapotrzebowanie na pomiary stale rośnie, co w dużej mierze wiąże się ze starzeniem się linii kablowych, w wielu przypadkach eksploatowanych już ponad dekadę.

Problem ten od dłuższego czasu znany był specjalistom firmy Megger Polska, która współpracuje z Instalbudem od wielu lat. Zasugerowano więc interesujące rozwiązanie – pomiarowy wóz kablowy serii Centrix City. Samochody tej serii wyposażone są na stałe w sprzęt do pomiarów i diagnostyki kabli, którego poszczególne elementy sterowane są z centralnej konsoli obsługowej. Urządzenia pomiarowe do zabudowy wybierane są i konfigurowane według specyfikacji klienta. Przewody pomiarowe przechowywane są w sposób umożliwiający łatwe i szybkie rozwinięcie i wykonanie połączeń na miejscu pomiaru. Istotną zaletą systemów pomiarowo-diagnostycznych Centrix City jest to, że są montowane w samochodach kompaktowych, których można użyć w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Aby umożliwić przetestowanie i dokonanie oceny zalet pomiarowego wozu kablowego, firma Megger wypożyczyła Instalbudowi samochód pokazowy wyposażony w sprzęt pomiarowy o funkcjonalności podobnej do zestawu TDM45. Specjaliści Instalbudu przez trzy miesiące regularnie wykorzystywali samochód Centrix City do pomiarów kabli. W szczególności samochód ten używany był do lokalizacji uszkodzeń w liniach kablowych 20 kV eksploatowanych przez farmy wiatrowe przez dłuższy czas a więc kabli, których zewnętrzne powłoki z racji zestarzenia częściej ulegają uszkodzeniu.

Korzyści używania samochodu pomiarowego okazały się znaczące. Dzięki temu, że transport sprzętu na miejsce pomiaru był znacznie szybszy a czas przygotowania pomiaru po dotarciu do celu wyraźnie skrócony, pracownicy firmy Instalbud mogli przeprowadzić diagnostykę średnio czterech kabli w ciągu dnia, podczas gdy przedtem byli w stanie wykonać podobne zadania tylko na dwóch kablach w ciągu całego dnia pracy. Stąd również czas wyłączenia uszkodzonych kabli z ruchu uległ skróceniu, co pozwoliło zmniejszyć koszty związane z przerwami dostaw energii.

Uzyskane korzyści w wydajności pracy stanowią dużą wartość dla klientów firmy Instalbud i wzmacniają konkurencyjność przedsiębiorstwa, dzięki czemu łatwiej jest zdobywać nowych klientów i zwiększyć rentowność działalności.

Autor: dr inż. Piotr Cichecki

Próby i diagnostyka kabli SN/WN