Mniej może znaczyć więcej

10 Kwiecień 2024
-
aparatura pomiarowa urządzeń elektrycznych

W XXI wieku za cel obrano dążenie, aby urządzenia elektryczne osiągały jak najmniejsze rozmiary i wagę, zachowując przy tym łatwość obsługi. Trend ten rozwija się dzięki miniaturyzacji układów elektronicznych. Podręczność i łatwość obsługi może być wystarczająca, jednak to nie wszystko.

Zmniejszenie rozmiarów to nie tylko uproszczenie procesu produkcyjnego. Nie jest to także chwyt marketingowy. Dziś wiele urządzeń może być zaimplementowane w jednym, podręcznym testerze, dzięki czemu cała praca może być przeprowadzona przy pomocy pojedynczego urządzenia pomiarowego.

Użytkownik może zdecydowanie zyskać dzięki znacznym oszczędnościom finansowym i usprawnieniu pracy. Niniejszy artykuł przeanalizuje, jak wiele funkcji oferowanych przez szereg indywidualnych urządzeń może być dostępne w pojedynczym, podręcznym mierniku.

Mniej może znaczyć więcej

Badania maszyn elektrycznych przeprowadzane podczas montażu, naprawy czy zabiegów utrzymaniowych mogą wymagać aż sześciu różnych urządzeń pomiarowych. Oznacza to zwiększony koszt przy zakupie, czas stracony na zmianie i przygotowaniu do pracy każdego z urządzeń, a także obawa, że po dojeździe do klienta zorientujemy się, iż jeden z mierników pozostał w biurze.

Mierniki te mogą różnić się dokładnością pomiarową, wymuszając dodatkowe wyzwanie w postaci powiązania wszystkich wyników w spójny obraz wobec uwarunkowań prawnych bądź wymogów klienta. Analogicznie, dość często pojawia się również potrzeba archiwizowania wyników na potrzeby własne czy też osób trzecich. W efekcie może to wywołać nadmierne komplikacje w szczególności, gdy trzeba skoordynować różne bazy danych.

Zdecydowanie łatwiejszym, bezpieczniejszym i bardziej niezawodnym rozwiązaniem jest obsługa jednego przycisku na jednym i tym samym urządzeniu za każdym razem, gdy wynik musi być zarejestrowany, a następnie przesłanie go w jednym pliku za pomocą jednej operacji. Koszty i opóźnienia wynikające z corocznej kalibracji finalnie będą zdecydowanie mniejsze, jeśli kalibrację będzie można wykonać w ramach pojedynczej procedury.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Podręczny miernik jest zawsze udogodnieniem, lecz wygoda jego obsługi jest potęgowana poprzez wyraźnie oznaczone i wytrzymałe elementy sterujące. Wielofunkcyjne przyciski membranowe są finezyjne i choć wyglądają przyszłościowo, to nadają się raczej do użytku w laboratorium, a nie pracy w terenie.

Przełączniki obrotowe są bardziej przejrzyste w obsłudze, mniej podatne na uszkodzenia i mogą być obsługiwane nawet w rękawicach ochronnych. Przede wszystkim jednak rodzi się tu zagadnienie troski o bezpieczeństwo użytkowania urządzeń podręcznych, które koniecznie należy zrozumieć i przestrzegać. Małe rozmiary sprzętu z reguły zmniejszają odległość między obwodami i podzespołami, co z kolei stanowi niebezpieczeństwo pojawienia się wewnętrznych łuków elektrycznych na skutek przepięć i uszkodzeń obsługiwanych urządzeń.

Na szczęście nie ma jednak powodów do obaw. Wszystkie wysokiej jakości urządzenia są zabezpieczone przed tego typu zagrożeniami dzięki certyfikowaniu ich zgodnie z normą IEC 61010. Kategorie informują użytkownika, w jakich środowiskach i przy jakich poziomach napięć miernik może być bezpiecznie eksploatowany, bez narażenia na pojawienie się łuku elektrycznego. Dowiedz się, jak interpretować te kategorie i zawsze stosuj odpowiednie urządzenia do środowisk pracy. Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo oznaczone według normy IEC, nie kupuj go.

To tylko wstęp do artykułu - zobacz cały artykuł.