Wprowadzenie do testowania ładowarek do pojazdów elektrycznych

26 Kwiecień 2024

 

Liczba pojazdów elektrycznych (EV) na całym świecie rośnie coraz szybciej. Główni producenci pojazdów działają na rzecz przejścia na produkty elektryczne, a rządy wyznaczają wyśrubowane cele w odniesieniu do pojazdów elektrycznych. Popyt konsumentów także rośnie dzięki świadomości ekologicznej, niższym kosztom eksploatacji i zwiększeniu gamy pojazdów. 

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na drogach rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę do ich ładowania — od urządzeń domowych po instalowane w miejscach publicznych szybkie ładowarki o dużej mocy. Instalacja i utrzymywanie tych punktów ładowania, które bardziej precyzyjnie określa się jako systemy zasilania pojazdów z napędem elektrycznym (EV Supply Equipment, w skrócie EVSE), stawia jednak przed nami nowe wyzwania i zmusza do zastanowienia się nad kwestiami bezpieczeństwa. Źle wykonane instalacje ładowarek mogą stwarzać poważne zagrożenia, w tym ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym. Mogą one również negatywnie wpływać na niezawodność, co stanowi poważną niedogodność dla użytkowników pojazdów elektrycznych i może spowodować zwiększenie przyszłych kosztów eksploatacji.

Z tych powodów niezbędne jest testowanie systemów EVSE po zainstalowaniu, a następnie rutynowo przez całych ich okres użytkowania. Świadczenie tego rodzaju usług testowych to doskonałą i stabilna okazja biznesowa dla wykonawców robót elektrycznych, którzy mają sprzęt i wiedzę niezbędne do wykonywania takich prac. 

Aby sprostać potrzebom związanym z posiadaniem sprzętu, firma Megger opracowała rozwiązania, które umożliwiają bezpieczne, wygodne i ekonomiczne testowanie systemów EVSE. Wymagany jest także odpowiednie know-how, dlatego firma Megger opracowała ten przewodnik stanowiący wprowadzenie do technologii i testowania EVSE. Dostępny jest również szczegółowy przewodnik po testach EVSE, a w podręcznikach użytkownika produktów Megger używanych do przeprowadzania tych testów znalazły się dokładne instrukcje. 

Obecnie do ładowania pojazdów elektrycznych stosuje się szeroką gamę urządzeń. Są one najczęściej określane jako „ładowarki EV” lub „punkty ładowania EV”, ale nazwy te są nieco mylące, ponieważ w większości 
przypadków faktyczna ładowarka znajduje się w pojeździe. W takich przypadkach „punkt ładowania” jest w gruncie rzeczy tylko źródłem zasilania, zwykle połączonym z urządzeniami zabezpieczającymi i ewentualnie urządzeniami pomiarowymi, odpowiednim do ładowania pojazdów elektrycznych. 
Z tych powodów dokładniejszą nazwą jest „system zasilania pojazdów z napędem elektrycznym” (w skrócie EVSE) , ponieważ obejmuje ona nie tylko sam punkt ładowania, ale także przewody i złącza używane w trakcie tego procesu. 

Stworzenie bezpiecznej, niezawodnej i wydajnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych ma kluczowe znaczenie. Ważne jest, aby zapewnić, prawidłową instalację i konserwację systemów EVSE. Ma to na celu uniknięcie zagrożeń bezpieczeństwa oraz zadbanie, by nowa infrastruktura została zaakceptowana i cieszyła się społecznym zaufaniem.

Solidne i przyszłościowe sieci ładowania wymagają kompleksowego testowania pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego i parametrów działania. Wykwalifikowani wykonawcy robót elektrycznych, wyposażeni w specjalnie zaprojektowane urządzenia testowe, mogą zapewnić, że infrastruktura dotrzyma kroku rosnącej popularności pojazdów elektrycznych.

Ten wpis na blogu przedstawia zawiera omówienie różnych metod ładowania, podzespołów, kwestii bezpieczeństwa i metod testowania. Zaleca się, aby wraz z informacjami dostarczanymi przez producentów systemów EVSE zapoznawać się z najnowszymi wydaniami odpowiednich norm. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych materiałów technicznych, wskazówek dotyczących produktów lub pomocy technicznej w zakresie testowania systemu EVSE, skontaktuj się z firmą Megger.