Nowe rozwiązanie pomiarowe dla sieci Smart Grid

10 Kwiecień 2024

 

Przedstawiona praca obrazuje nowe rozwiązanie pomiarowe dla inteligentnych sieci Smart Grid. Rozwiązanie to pozwala na skuteczną i precyzyjną detekcję przepływu prądu zwarciowego, zarówno podczas zwarć międzyfazowych jak i zwarć doziemnych. W artykule został przedstawiony sposób działania systemu czujników uwzględniając zaawansowane algorytmy bazujące na analizie wektorowej oraz badaniu wyższych harmonicznych. Zaprezentowano możliwości zastosowania urządzeń MS5000 w lokalizacji miejsca zwarcia oraz integracji z systemami do automatycznej izolacji zwartego odcinka i rekonfiguracji sieci.

Jakie jest rozwiązanie dla sieci Smart Grid ?

Poprawa jakości zasilania odbiorców końcowych wiąże się ze skracaniem czasu przerw w dostawach energii elektrycznej, włączając w to przerwy spowodowane awariami. Pomimo silnego wzrostu udziału linii kablowych w sieciach dystrybucyjnych, nadal przeważają linie napowietrzne. Ciągły wzrost liczby odbiorców wymusza na operatorach sieci dystrybucyjnych budowę nowych, rozległych linii. Jednym z najbardziej problematycznych awarii są zwarcia doziemne, zarówno w kontekście zachowania dostatecznego poziomu jakości zasilania jak i ochrony przeciwpożarowej. Doziemienia w liniach napowietrznych są trudno wykrywalne ze względu na przyjęty, nieskutecznie uziemiony punkt neutralny transformatora po stronie średniego napięcia. Problematyka detekcji zwarć doziemnych jest znana, lecz stanowi tylko część wyzwań dla operatorów sieci średniego napięcia. Wystąpienie trwałej awarii spowodowanej uszkodzeniem linii napowietrznej wymaga nie rzadko wyłączenia całej linii i pozbawienia zasilania odbiorców. Poza skutecznym rozpoznaniem awarii i wyłączeniem zasilania należy także w miarę precyzyjnie zlokalizować miejsce uszkodzenia aby ograniczyć czas przerwy w zasilaniu. Ze względu na charakterystykę sieci niemożliwa jest lokalizacja miejsca zwarcia przez sterowniki zabezpieczeniowe oraz podobną aparaturę.

Megger Grid Analytics – rozwiązanie dla sieci Smart Grid

Jedyną niezawodną metodą jest odpowiednie opomiarowanie linii napowietrznych w systemy wspomagające lokalizację uszkodzonego odcinka i ewentualną izolację za pomocą łączników. Na rynku występują rozwiązania pozwalające na zdalny pomiar parametrów sieci i przesyłanie danych do systemu nadrzędnego, jednakże często wymagają one instalacji w torze prądowym, wykonanie specjalnych układów zasilania, które wiążą się często z konieczności wymiany słupa lub fragmentu linii. Prezentowane w tym artykule rozwiązanie Megger Grid Analytics pozwala dostarczyć pewnych informacji na temat przepływu prądu zwarciowego i skutecznie ograniczyć czas trwania przerw beznapięciowych poprzez lokalizację miejsca zwarcia.

Cały artykuł przeczytasz tutaj 

Przygotował: mgr inż. Kamil Pieczyński; Power System Protection and Automation Specialist CEE;

T: 781 999 993; E: [email protected]