Seria MIT400/2

MIERNIKI CAT IV DO POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI I CIĄGŁOŚCI OBWODÓW PRZEMYSŁOWYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH