ODEN AT-systemet för test med primär ströminjektion

Primärinjektionstestning av skyddsreläutrustning och kretsbrytare
Förenkla alla typer av driftsättning av ställverk och strömtransformatorer, test av jordningsgaller, kretsbrytare med mera
Modulär och konfigurerbar
Kompakt och bärbar
Unik I/30-funktion