SVERKER900 testsystem för reläer och understationer

Den ultimata verktygslådan för trefastestning
Meggers SVERKER900 erbjuder trefastestning för understationer för eldistribution, stationer för generering av förnybar energi och industriella tillämpningar
Tre ström- och fyra spänningsgeneratorer
Testa självförsörjande reläer med lätthet
Generera 900 V och 105 A i enfasläge
Fristående funktionalitet ute på fältet